Shuhada-E-Karbala Ke Rauzo’n Ki Tasveere Aur Naqshe Gharo’n Aur Dukano Me Awizan (Latka) Kar Rakh Sakte Hai Ya Nahi?

Jawab:nnA’ala Hazrat ??? ???? ??? Farmate Hai:nnShaikh Abdul Mustafa Azmi ???? ???? ???? Farmate Hai.nnHazrat E Imam E Hussain ??? ???? ??? Aur Shuhada-E-Karbala ??? ???? ???? Ke Muqaddas Rauzo’n Ki Tasveer, Naqsha Bana Kar Rakhna Aur Unko Dekhna Ye To Jaayez Hai.nnKyunki Ye Ek Gair Jaandaar Chiz Ki Tasveer, Ya Naqsha Hai.nnLehaza Jis Tarah Ka’aba, Baitul Muqaddas, Nalain Sharifain Waghaira Ki Tasveere Aur Unke Naqshe Bana Kar Rakhne Ko Shariyat Ne Jayez Thahraya Hai.nnUsi Tarah Shuhada-E-Karbala Ke Rauzo’n Ki Tasveere Aur Naqshe Bhi Yaqinan Jayez Hi Rahenge.nnLeqin Har Saal Sekdo’n, Hazaro Rupey Ke Kharch Se Rauza, Karbala Ka Naqsha Bana Kar Usko Pani Me Dubo Dena.nnYa Zameen Me Dafan Kar Dena, Ya Jangalo’n Me Phenk Dena.nnYe Yaqinan Haram o Najayez Hai.nnKyunki Ye Apne Maal Ko Barbaad Karna Hai Aur Musalman Janta Hai Ke Maal Ko Zaaya Aur Barbaad Karna Haraam o Na Jaayez Hai.nnn???? ???? ????? ???? ?155,156nnHakimmul Ummat Taajdaare Gujarat Hazrat Mufti Ahmad Yaar khan Naimi Irshad Farmate Hai:nnAgar Imam E Husain ??? ???? ??? Ke Mazaar Shareef Ka Saheeh Naqsha Tayyar Kiya Jaye Jis Ki Ziyarat Ki Jaye Usey Dafan Na Kiya Jaye.nnBalke Mahfooz Rakha Jaye Bila Shubah Jayez Hai.n????? ??????? ?192

Share your love