Tajiye Ki Tazim Karna Shar’an Kaisa Hai?

Jawab:nnAala Hazrat ??? ???? ??? Farmate Hai:nnTaziya Banana, Dekhna Jaayez Nahi Aur Ta’zimo Aqidat Sakht Haraam Wa Ashad Biddat Hai.nnAllah Ta’ala Musalman Bhaiyo’n Aur Behno Ko Raah-E-Haq Ki Hidayat Farmaye.nnAameennn????? ????? ???? ???? ?24?489

Share your love