- Advertisement -

Hazrat Kuch Log Jo Ye Kehte Hain Ke Fatawa Razawiya Aam Karenge. Kehte Hain Ke Kahin Aala hazrat Ne Ojhdi Ko Najayez Nahi Kaha Hai. Uska Khana Jayez Hai.

ANSWER
Yahi Chand Afrad Ojhdi Ko Jayez Maante Hai.
Halaanke Fatawa Razawiya Me Hai Ke Saail Ne Poocha
Qurbani Ka Gosht Laa Mazhab Yaani Hindu Wagaira Ko Dena Jaayez Hai Ya Nahi?
IsKe Jawab Me Imam E Ahl E Sunnat Ne Farmaya:
Bhangi Wagaira Kisi Kafir Ko Qurbani Ya Aur Koi Sadqah Dena Jaayez Nahi Hargiz Na Dein.
Phir Poocha: Qurbani Ki Aant Qurbani Ke Gosht Me Shamil Ki Jaawe Ya Kya?
IsKe Jawab Me Imam E Ahl E Sunnat Ne Farmaya “Ojhdi Aante Jin Ka Khana Makrooh Hai.
Taqseem Na Ki Jaayein.
Balke Dafn Kardi Jaayein Aur Agar Bhangi Utha Le Mana Ki Haajat Nahi”.
(Fatawa Razawiya Jild 6 Safah 167)
Ye Irshad E Imam Ba Aala Nida Munaada Ke Ojhdi Aur Aant Ajza E Gosht Se Nahi.
Kyu Ke Gosht Ko To Farma Diya Ke Kafir Ko Dena Jaayez Nahi,
Har Giz Na Den.
Aur Ojhdi Aur Aant Ko Farmaya Ke Bhangi Utha Le To Mana Ki Haajat Nahi.
Agar Wo Ajza E Gosht Se Hote To Zarur Mana Ki Haajat Hoti Aur Bhangi Ko Le Jaane Dena Jaayez Na Hota.
Neez Saail Ne Poocha “Badan E Haiwaan Ma’kool Ul Lahm Me Kya Kya Cheezein Makrooh Hain?
Iske Jawab Me Imam E Ahl E Sunnat Farmate Hain
7 Cheezein To Hadeeso Me Shumar Farmaayi Gayi
1) Murara Yaani Pitta,
2) Masaana Yaani Phunkna,
3) Haya Yaani Farj
4) Zakar
5) Unsayain
6) Guddah
7) Dam Yaani Khoon E Masfooh
Hamare Imam E Azam رضی اللّٰــه تعالیٰ عنــــــــہ Ne Farmaya Khoon To Haraam Hai.
Qur’an E Azeem Me Iski Tahreem Mansoos Aur Baaqi Cheezein Main Makrooh Samajhta Hu Ke Saleemut Taba’ Log In Se Ghin Karte Hain Aur Inhe Gandi Samajhte Hain.
Aur Allah Ta’ala Farmata Hai.
(Surah A’raaf Aayat 157)
Ye Nabi ﷺ In Par Sab Gandi Cheezein Haraam Farmayega.
Haashiya Allama Tahtawi Me Hai. قال ابو حنيفة الخ. Is Tarah Yanabee’ Me Hai كما سيا تي Aur Mukhtar O Mo’tamad Ye Hai Ke Karaahat Se Muraad Karaahat E Tahrimi Hai.
Yahan Tak Ke Imam Malik Ul Olama Abu Bakr Mas’ood Kashani Quddisa Sirruh Ne Ba Lafz E Hurmat Ta’beer Ki, Alamgeeri Me Hai.
اما بيان ما يحرم اكله من اجزاء الحيوان سبعة
Aur Ahl E Ilm Par Mustatar Nahi Ke Istedlal Bil Fahwa Ya Ijra E Illat E Mansoosa Khaassah Mujtahad Nahi
كما نص عليه العلامة الطحطاوي طبعا لمن تقدمه من الاعلام
Aur Yahan Khud Imam E Azam رضی اللّٰــه تعالیٰ عنــــــــہ Ne Ashiya E Sittah Ki Illat E Karaahat Par Nass Farmaya Ke Khabaasat Hai.
Ab Faqeer Mutawakkilan Alallahi Ta’ala Koi Mahall E Shak Nahi Janta Ke Kursh Yaani Ojhdi Im’aa Yaani Aante Bhi Is Hukm E Karaahat Me Dakhil Hain Aur Beshak Kursh (Ojhdi) Wa Im’aa (Aante) Masaana Se Agar Khabaasat Me Zaayed Nahi To Kisi Tarah Kam Bhi Nahi Masaana.
Agar Ma’dan E Baul Hai.
Shakanba Wa Raoda Wa Makhzan E Fars Hai.
Ab Chaahe Ise Dalaltun Nass Samajhiye Khwa Ijra E Illat E Mansoosah”.
(Fatawa Razwiya Jild 8 Safah 324,326)
Ab Arz Hai Ibaratun Nass Se Jab Karaahat E Tahrimi Sabit Hai.
To Dalalatun Nass Se Karaahat E Tahrimi Hi Saabit Hogi? Ya Kuch Aur?
Yu Hi Mantooq Me Agar Hukm Karaahat E Tahrimi Ka Hai To Maskoot Me Ba Ijra E Illat E Mansoosah Yahi Hukm E Karaahat E Tahrimi Sabit Hoga Ya Kuch Aur?
Agar Karaahat E Tahrimi To Ye Fatawa Razaviya Aam Karenge Ka Naara Lagaane Waale Aur Maslak E Alahazrat Ki Wafa Daari Ko Mahsoor Karne Waale Chand Afraad Ojhdi Ko Barmala Jaayez Keh Kar Imam E Ahl E Sunnat Quddisa Sirruh Ke Mukhalif Aur Maslak E Alahazrat Ke Baaghi Hue Ya Nahi?
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
MUFTI DILSHAD AHMAD QADRI RAZVI
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy