- Advertisement -

QURBANI KA BAYAN

QURBANI KA BAYAN
Qurbani hazrat saiyyiduna ibaraheem عليه السلام ki sunnat hai.
Jo is ummat ke liye baaqi rah gayi aur nabi صلى الله تعالى عليه وسلم ko qurbani karne ka hukm diya gaya irshad farmaya.
ّفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر‌ْ
Tum apne rabb ke liye namaz padho aur qurbani karo.
(Surah-e-kausar aayat no.2)
AHAADEES E KAREEMA
Hadees: Ummul mumineen hazrat aaishah siddiaqa رضى الله تعالى عنها se riwayat hai ke.
Huzur e aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya.Ke yaumunnahar (daswen zilhijjah) me ibn e aadam ka koi amal khuda ke nazdeek khoon bahane (qurbaani karne) se ziyadah pyara nahi. aur woh jaanwar qiyaamat ke din apne sing aur baal aur khuron ke saath aayega aur qurbani ka khoon zameen par girne se qabl khuda ke nazdeek maqaam e qubool me pahunch jaata hai,
Lihaza is ko khush dili se karo.
(Abu daaud / Tirmizi / Ibn e maajah)
Hadees: Hazrat imam hasan bin ali رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai ke.
Huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya, jis ne khushi se taalib e sawab ho kar qurbani ki.Oh aatish e jahannam se hijaab (rok) ho jaayegi.
(Tibraani)
Hadees: Hazrat abdullah bin abbas رضى الله تعالى عنهما se riyawat hai ke.
Huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya, jo rupiya eid ke din qurbani me kharch kiya gaya us se ziyadah koi rupiya pyara nahin.
(Tibraani)
Hadees: Hazrat e Abu Hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke.
Huzur e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya jis me us’at ho aur qurbani na kare woh hamari eid gaah ke qareeb na aaye.
(Ibn e Maajah)
Hadees: Hazrat e Zaid Bin Arqam رضى الله تعالى عنه se riwayat hai.Ki Sahaba kiram ne arz ki,
Ya Rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم ye qurbaniya kiya hai.
Farmaya ke tumhare baap Ibraahim عليه السلام ki sunnat hai.
Logo ne arz ki, Ya Rasoolallah صلى الله تعالى عليه وسلم hamare liye is me kiya sawab hai, farmaya har baal ke muqabil neki hai, arz ki aur uoon ka kiya hukm hai, farmaya keh uoon ke har baal ke badle me neki hai.
(Ibn e Maajah)
Hadees: Hazrat Barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai.Ki Nabi e kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne irshad farmaya, sab se pahle jo kaam aaj ham karenge woh ye hai.Keh namaz padhenge aur phir qurbani karenge.
(Bukhari)
Hadees: Hazrat e Barrah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai keh.
Huzur e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne farmaya, ke aaj ke din jo kaam hum ko pahle karna hai woh namaz hai aur is ke ba’d qurbani karna hai.
Jis ne aisa kiya oh hamari sunnat ko pahuncha.
(Imam Ahmad)
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○
 

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy