- Advertisement -

Qurbani ka janwar kaisa hona chahiye

QURBANI KE JAANWAR ME AIB KA BAYAN?
MASLAH:– Qurbani ke Janwar ko aib se khaali hona chaahiye aur thoda sa aib ho to Qurbani ho jayegi. Magar makrooh hogi aur ziyadah aib ho to hogi hi nahin.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis ke paidaashi seengh na ho to uski Qurbani jaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH: Agar seengh thi magar toot gaya aur meng (gooda) tak toota hai to jaayez nahin is se kam toota hai to jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis Jaanwar men junoon (paagalpan) hai aur is hadd kya hai ke woh Jaanwar charta bhi nahin hai to uski Qurbani naajaayaz hai aur is hadd ka nahin hai to jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Khassi yani jiske khusiye nikaal liye gaye ho ya majboob yani jis ke khusiye aur uzu e tanaasul sab kaat liye gaye hon unki Qurbani jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Itna boodha ke bachcha ke qabil na raha ya daaga hua Jaanwar ya jiske doodh na utarta ho in sab ki Qurbani jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– kharishi Jaanwar ki Qurbani jaayez hai jabkeh farbah (mota) ho
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Aur itna laagar (dubla) ho ke haddi mein magz na raha to Qurbani jaayez nahin
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Bhenge Jaanwar ki Qurbani jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Andhe Jaanwar ki Qurbani jaayez nahin.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Kaana jiska kaanapan zaahir ho uski Qurbani najaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Langda jo Qurbaangaah tak apne paaun se na jaa sake aur itna beemaar jiski baamaari zaahir ho aur jiske kaan ya dum ya chakki kate hon yani woh uzu tihaai se ziyadah kate hon un sab ki Qurbani naajaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Agar kaan ya dum ya chakki tihaai ya is se kam kati ho to jaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis Jaanwar ke paidaaishi kaan na ho ya 1 kaan na ho uski Qurbani naajaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis ke kaan chhote hon uski Qurbani jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis Jaanwar ki tahaai se ziyaadah nazar jaati rahi uski bhi Qurbani naajaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis ke daant na ho uski Qurbani naajaayez hai.
Yani jis ke daant jhad gaye hon.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Qurbani ke Jaanwar ka daanta hona zaroori nahin agar umar poori ho to agarcheh daanta na ho uski Qurbani jaayez hai
MASLAH:– jis ke than kate hon ya khushk hon uski Qurbani naajaayez hai bakri mein 1 ka khushk hona naajaayez hone ke liye kaafi hai aur gaaye, bhains mein 2 khushk hon to naajaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis ki naak kati ho ya ilaj ke zarye uska doodh khush kar diya ho aur khunsa Jaanwar yani jis mein narr o maadah dono ki alamatein hon aur jallalah jo sirf galeez khata ho un sab ki Qurbani naajaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Bhed ya dumbah ki oon (baal) kaat li gayi ho uski Qurbani jaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jis Jaanwar ka 1 paaun kaat liya gaya ho uski Qurbani naajaayez hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Jaanwar ko jis waqt khareeda tha us waqt us mein aisa aib na tha jiski wajah se Qurbani naajaayez hoti hai ba’ad mein woh aib paida ho gaya to agar woh shakhs maalik kare aur agar maalik e nisaab nahin hai to usi ki Qurbani karle ye us waqt hai ke us faqeer ne pahle se apne zimmah Qurbani wajib na ki ho aur agar usne mannat maani hai ke bakri ki Qurbani karunga aur mannat poori karne ke liye bakri khareedi us waqt bakri mein aib na tha phir paida ho gaya is soorat mein faqeer ke liye bhi yahi hukm hai ke dusre Jaanwar ki Qurbani kare.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Faqeer ne jis waqt Jaanwar khareeda tha us waqt us men aisa aib tha jis se Qurbani naajaayez hoti hai aur woh aib Qurbani ke waqt tak baaqi raha to uski Qurbani kar sakta hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Gani aibdaar khareede aur aibdaar hi ki Qurbani kare to naajaayez hai
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Qurbani karte waqt Jaanwar uchhla kooda jiski wajah se aib paida ho gaya ye aib muzir nahin. Yani Qurbani ho jaayegi aur agar uchhalne koodne se aib paida ho gaya aur Woh chhoot kar bhaag gaya aur fauran pakad laaya gaya aur zabah kar diya gaya jab bhi Qurbani ho jaayegi
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Agar aibi Jaanwar ko khareeda tha aur baad mein uska aib jaata raha to gani aur faqeer dono ke liye uski Qurbani jaayez hai.
Maslan aisa laagar (dubla) Jaanwar khareeda jiski Qurbani naajaayez hai aur uske yahan woh farbah ho gaya to gani bhi uski Qurbani kar sakta hai.
(Bahar e shariat)
MASLAH:– Bakara jo khassi nahin hota woh aksar peshaab peene ka aadi hota hai us mein aisi sakht badboo paida ho jaati hai ke jis raasta se guzarta hai woh raasta kuchh der ke liye badboodaar ho jaata hai uska bhi wahi hukm hai jo jallalah ka hai ke agar uske gosht se badboo daf’a ho gayi to kha sakte hain warna makrooh o mamnoo’ hai.
(Bahar e shariat)
Chunkeh jallalah ki Qurbani jaayez nahin hai. Lihaza jo log aise bakre ki Qurbani karte hain jo peshaab peeta ho un par zaroori hai ke aise bakre ko itne din is tarah baandh kar rakhein ke peshaab na pi sake aur uske jism aur gosht se badboo rafa’ jo jaaye.
MASLAH:– Jaanwaro ko aapas mein ladaana naajaayez o haraam hai.
HADEES shareef mein hai RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم ne chaupaayon ko ladaane se mana farmya.
(Bahar e shariat)
FAAIDAH:- Baa’z log Qurbani ke ayyaam se pahle hi bakre khreed lete hain aur tafreehan unhein aapas mein ladaate hain aisa karna jaayez nahin ke is mein un bezabaan Jaanwaro ko eezaa dena hai.
Aise tamaasho mein shirkat bhi jaayez nahin.
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy