- Advertisement -

QURBANI KA TARIKA

QURBANI KA TARIKA
HADEES:– Hazrat e Jaabir رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Nabi Kareem صلى الله تعالى عليه وسلم ne zabah ke din 2 mendhe seengh wale chitkabre khassi kiye huye zabah kiye jab unka munh qibla ko kiya ye padhe
إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین
إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر
Isko padh kar zabah farmaya ek riwayat me hai ke Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ne ye farmaya keh ilahi ye meri taraf se hai aur meri ummat mein uski taraf se hai jis ne Qurbani nahi ki.
(Abu daaud / Ibn e Maajah)
HADEES:- Hazrat Anas رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Nabi Kareem
صلى الله تعالى عليه وسلم
Ne 2 mendhe chitkabre sing walo ki Qurbani ki unhe apne dast e mubarak se zabah kiya aur
بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر
Kaha, kahte hain main ne Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ko dekha ke apna paaun unke pahluon par rakha aur
بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَر
Kaha
(Bukhari / Muslim)
MASLAH:- Ye shubah keh ek mendha un sab ki taraf se kiyon kar ho sakta hai ya jo log abhi paida hi na huye unki Qurbani kiyon kar hui iska jawab ye hai ke ye Huzoor e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke khasaais se hai jis tarah huzur ne 6 mahine ki bakri ke bachchah ki Qurbani Abu Burdah رضى الله تعالى عنه ke liye jaayez farma di auron ke liye uski mumana’at kardi isi tarah is mein khud Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ki khususiyyat hai.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Qurbani ka tarika ye hai keh Jaanwar un sharaait ke muwafiq hon jo mazkoor hui yani jo us ki umr baatai gayai us se kam na ho aur un uyoob se paak ho jinki wajah se Qurbani naajaayez hoti hai aur bihtar ye keh umdah o farbah ho Qurbani se pahle use chaarah paani de dein yani bhooka piyasa zabah na karein aur ek ke saamne dosre ko zabah na karein aur pahle se chhuri tez karle aisa na ho ke Jaanwar girane ke baad uske saamne chhuri tez ki jaaye Jaanwar ko baayein pahlu par is tarah litaayein ke qiblah ko uska munh ho aur apna daahina paaun uske pahlu par rakh kar tez chhuri se jald zabah kar diya jaaye aur zabah se pahle ye dua padhi jaaye
إِنِّی وَجَّہْتُ وَجْہِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ حَنِیفًاوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِین
إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعٰلَمِینَ لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن اَللّٰهُمَّ لَكَ وَ مِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَر
Ise padh kar zabah kar de Qurbani apni taraf se ho to zabah ke ba’ad ye dua padhe
اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Is tarah zabah kare ke chaaro ragen kat jaayein ya kam se kam 3 ragen kat jaayein is se ziyadah na kaatein ke chhuri gardan ke muhra tak pahunch jaaye ke ye be wajah ki takleef hai.
Phir jab tak Jaanwar thanda na ho jaaye yani jab tak uski rooh bilkul na nikal jaaye uske paaun wagairah na kaate na khaal utaare aur agar dosre ki taraf se zabah karna hai to مِنِّىْ ki jagah مِن Ke baad uska name le aur agar woh mushtarak Jaanwar hai jaise gaaye, oont to wazan se gosht taqseem kiya jaaye mahaz takhmeena (andazah) se taqseem na karein
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Qurbani karne wala baqra’eid ke din sab se pahle Qurbani ka gosht khaye is pahle koi dosri chiz na khaye ye mustahab hai
(Bahar e shari’at)
FAAIDAH:- Ahadees se saabit hai ke Saiyyid e Aalam صلى الله تعالى عليه وسلم ne is ummat e marhooma ki taraf se Qurbani ki ye Huzur صلى الله تعالى عليه وسلم ke be shumaar altaaf men se ek khaas karam hai ke is mouqe par bhi ummat ka khiyaal farmaya aur jo log Qurbani na kar sake unki taraf se khud hi Qurbani ada farmayi jab Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ne ummat ki taraf se khud Qurbani ki to jo musa lman sahib e isteta’at ho agar Huzoor e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ke naam ki ek Qurbani kare to zahe naseeb aur behtar seengh wala mendha hai jiski siyaahi mein safaidi ki bhi aamezish ho jaise mendhe ke khud Huzoor Akram صلى الله تعالى عليه وسلم ne Qurbani farmaai.
(Bahar e shari’at)
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBAANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy