- Advertisement -

EID KI NAMAZ KA BAYAN

EID KI NAMAZ KA BAYAN?
Allah Azza o Jalla Farmata hai.
وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ
Rozo ki ginti poori karo aur Allah ki badaai bolo ke usne tumhein hidayat farmayi.
(2-Al-Baqara : 185)
Aur farmata hai
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ
Apne rab ke liye namaz padh aur Qurbani kar
(108-Al-Kawthar : 2)
HADEES:– Hazarat Abu Umamah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke RasoolAllah صلى الله تعالى عليه وسلم farmate hai ke jo eidain ki raaton me qiyam (ibadat) kare uska dil na marega jis din logo ke dil marenge.
(Ibn e Maajah)
HADEES:– Hazrat Buridah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke Huzoor e Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم eidul fitr ke din kuch kha kar namaz ke liye tashreef le jaate aur eidul azha ko na khate jab tak namaz na padh lete.
HADEES: Hazrat e Abu Hurairah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai ke eid ko ek raaste se tashreef le jaate aur dosre se wapas hote.
(Tirmizi/Daarimi)
HADEES:– Hazrat e Abdullah Bin Abbas رضى الله تعالى عنهما se riwayat hai ke Huzoor Aqdas صلى الله تعالى عليه وسلم ne eid ki namaz 2 rakat padhi na uske qabl namaz padhi aur na uske baad.
(Bukhari / Muslim)
HADEES:– Hazrat Jaabir Bin Samurah رضى الله تعالى عنه se riwayat hai kahte hai main ne Huzoor صلى الله تعالى عليه وسلم ke saath eid ki namaz padhi ek do martabah nahi (balke baarha) na azaan hui na iqamat.
(Muslim)
MASAAIL E FIQHIYYAH?
Eidain ki namaz wajib hai. Magar sab par nahi balke unhi par jin par juma wajib hai aur iski ada ki wahi shartein hain jo juma ke liye hain.
Sirf itna farq hai ke juma me khutba shart hai aur eidain me sunnat. Agar juma mein khutba na padha to juma na hua aur is mein na padha to namaz ho gayi. Magar bura kiya.
Dosra farq ye hai ke juma ka khutba qabl e namaz hai aur eidain ka ba’ad e namaz. Agar pahle padh liya to bura kiya, magar namaz ho gayi.
Lautaai nahin jaayegi aur khutba ka bhi i’aadah nahin aur eidain me na azan hai na iqamat sirf 2 baar itna kahne ki ijazat hai.
اَلصَّلٰوةُ جَامِعَة
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Bila wajah eidain ki namaz chhodna gumrahi o bid’at hai.
(Bahar e shari’at)
MASLAH:– Gaaun me eid ki namaz padhna makrooh tahreemi hai.
(Bahar e shari’at)
BOOK NAME – FAZAAIL O MASAAIL E EIDUL AZHA O QURBANI
○●●●●●●●●●●●●○
Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti DIlshad Ahmed Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi
○●●●●●●●●●●●●○

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy