Qurbani kis par wajib hai?

ISLAM Yani Gair Muslim Pe Qurbani Wajib Nahi.nnIQAMAT Yani Muqeem Hona Musafir Par Wajib Nahi.nnTAWANGARI Yani Maalik Nisaab Hona Yahan Maaldaari Se Murad Wahi Hai Jis Se Sadqa E Fitr Wajib Hota Hai.nnWoh Murad Nahi Jis Se Zakat Wajib Hoti Hai.nn(Nisab Ki Tafseel Nisab Ke Bayan Mein Mulahaza Farmayein)nnHURRIYYAT Yani Aazad Hona.nnJo Aazad Na Ho Us Pe Qurbani Wajib Nahin Ke Ghulam Ke Paas Maal Hi Nahi.nnLihaza Ibadat E Maaliya Us Pe Wajib Nahi.nn(Bahar E Shari’at)nnFAAIDAHnnMard Hona Is Ke Liye Shart Nahi Auraton Par Wajib Hoti Hai.nnJis Tarah Mardon Par Wajib Hoti Hai.nnIs Ke Liye Buloog Shart Hai, Ya Nahi Is Mein Ikhtelaf Hai Aur Naabalig par wajib hai to Aaya Khud Uske Maal Se Qurbani Ki Jaayegi, Ya Uska Baap Apne Maal Se Qurbani Karega.nnZaahirurri wajah Ye Hai Ke Na Khud Naabalig Par Wajib Hai Na Uski Taraf Se Uske Baap Par Wajib Hai Aur Isi Par Fatwa Hai.nn(Bahar E Shari’at)nnMASLAH:- Musafir Par Agarche Wajib Nahi. Magar Nafl Ke Taur Par Kare. To Kar Sakta Hai Sawab Payegann(Bahar E Shari’at)nnMASLAH:- Hajj Karne Wale Jo Musafir Ho Un Par Qurbani Wajib Nahi Aur Muqeem Ho To Wajib Hai.nnJaise Makkah Ke Rahne Wale Hajj Karein.nnTo Chunke Ye Musafir Nahi, Ya Jo Log Makkah Mu’azzamah Itne Din Pehle Pahunche Ke Mina Rawana Hone Mein 15 Ya Is Se Ziyadah Din Baaqi Hon.nnYeh Log Muqeem Hain Un Par Wajib Hogi.nnMASLAH:- Sharaait Ka Poore Waqt Mein Paaya Jaana Zaroori Nahi.nnBalke Qurbani Ke Liye Jo Waqt Muqarrar Hai Uske Kisi Hissa Mein Sharaait Ka Paaya Jaana Wujoob Ke Liye Kaafi Hai.nn(Bahar E Shari’at)nnMASLAH:- Ek Shakhs Ibteda E Waqt e Qurbani Mein Kafir Tha, Phir Musalman Ho Gaya Aur Abhi Qurbani Ka Waqt Baaqi Hai Us Par Qurbani Wajib Hai.nnJab Ke Dosre Sharaait Bhi Paaye Jaayein.nn(Bahar E Shari’at)nnMASLAH:- Awwal Waqt Mein Musafir Tha Aur Asna E Waqt Mein Muqeem Ho Gaya Us Par Bhi Qurbani Wajib Hogi.nn(Bahar E Shari’at)nnMASLAH:- Faqeer Tha Aur Waqt ke Andar Maaldaar Ho Gaya Us Par Bhi Qurbani Wajib Hai.nn(Bahar E Shari’at)nnBOOK NAME – FAZAAIL O MASAIL E EID UL AZHA O QURBANI.nn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Dilshad Ahmed Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love