Musafir Par Namaz Ke Baare Mein Kya Hukm Hai?

Jawab:nnMusafir Par Wajib Hai Ki Qasr Kare.nnYaani Zohar, Asr Aur Isha Char (4) Rakat Wali Farz Namaz Ko Do (2) Rakat Padhe Ki Uske Haq Mein Do (2) Hi Rakat Puri Namaz Hai.

Share your love