Tag Mahram

Khalid Ne Zaid Ki Beti Ko Godh Liya

To Kya Is Surat Mein Khalid Us Ladki Ka Mehram Bhi Hoga? Aur Khalid Ne Zaid Ke Bete Ko Godh Liya, To Kya Is Surat Mein Khalid Ki Ehliya Ka Mehram Woh Ladka Hoga? Huzur Rehnumai Farmaaye. Jawab: Godh li…