Q&A

Zaid ke vahan beti nahi Hai

To kya vah apne bhai ki beti Godh le sakte hain agar le sakte hain to kya koi Tarika hota Hai Bachpan hi se le le paper vagaira per signature karva kar le sakte hain kya shariyat Mein iski ijajat…

J𝚞𝚖𝚎 𝚔𝚒 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚣 𝚖𝚎in 𝙰𝚔𝚑𝚒𝚛 𝚔𝚒 𝚁𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚖𝚒𝚕𝚒 𝚒𝚜 𝚜𝚞𝚛𝚊𝚝 𝚖𝚎in 𝚓𝚞𝚖𝚎 𝚔𝚒 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚣 𝚔𝚊 𝚔𝚢𝚊 𝚑𝚞𝚚𝚖 𝚁𝚊𝚑𝚎𝚐𝚊

Jawab: Mazkoora shakhs imam ke salam pherne ke baad apni baqiya namaz mukammal kar le. To goya use jumuah ki Namaz mil gayi, magar khutba mein gair hazri ki waja se barkato se mahroom reh gaya. Khalifa e Huzoor Tajushshariah…