Tag Tajiya

Kya Tajiya Banana Kufr o Shirk Hai?

Jawab: Aala Hazrat RadiAllahu Taala Anhu Farmate Hai: Takiya Zaroor Na Jaayez o Biddat Hai. Magar Kufr Nahi. Mazeed Ek Maqam Par Farmaya: Tajiya Banana Shirk Nahi. Ye Wahabiya Ka Khayal Hai. Haan Biddat Gunah Hai.

Tajiya par mannat manna kaisa hai?

Kya Farmate Hain Ulama E Deen Wa Muftiyaan E Shara Mateen Is Masle Mein Ke Zaid Ne Tajiya Par Jakar Ye Mannat Maani Ke Main Yaha Se Ek Khurma Liye Jata Hoo Dar Surat Kaam Pura Hone Ke Saal E…