Bhool Kar Dusri Rakat Me Upar Ki Surat Shuru Kar Di Phir Yaad Aaya, Toh Kya Kare ?

Jawab:nnJo Shuru Kar Chuka Hai, Usi Ko Poori Kare.nnAgarche Abhi Ek Hi Harf Padha Ho!

Share your love