Kya Nafl Namaz Baith Kar Padh Sakte Hai?

Jawab:

Nafl Namaz Baith Kar Padh Sakte Hai.

Magar Jabki Qudrat (Taakat) Ho To Khade Ho Kar Padhna Afzal Hai!

Share your love