Taraweeh Namaz Ki Bees (20) Rakatein Kis Tarah Padhi Jayein?

Jawab:nnTaraweeh Namaz Ki Bees (20) Rakatein Dus (10) Salam Se Padhi Jaayein.nnYaani Har Do (2) Rakat Par Salam Phere Aur Har Taraweeh Namaz, Yaani Char (4) Rakat Par Itni Der Baithna Mustahab Hai Ki Jitni Der Mein Char (4) Rakatein Padhi Hai!

Share your love