Aise Mard Wa Aurat Ki Jin Par Ghusl Farz Hai

Kya Wah Quran Ki Taleem De Sakte Hai?

Jawab:

Aise Log Ek Ek Kalimah Saans Tod-Tod Kar Padha Sakte Hain Aur Hijje Karne Mein Koi Harz Nahi.

Anwar E Shariat Hindi P41

Share your love