Tamaam Halal Cheezo Me Khuda ke Nazdik Jyada Na Pasandida Kya Hai?

Jawab:nnHadees: Abu Dawood Ne ibne Umar Radiallau Ta’Ala Anhuma Se Riwayat ki. Ki Huzoor Aqdas ? ne Farmaya ki Tamaam Halal Cheezo me Khuda ke Najdik Jyaada Naa Pasandida Talaq Hai.nnHadees: Imam Ahmed Jabir Radiallau Ta’Ala Anhu Se raavi ki.nnHuzoor ? Ne farmaya ki Iblis Apna Takhat Paani par Beechata hai Aur apne lashkar ko bhejta hai. Aur sab se jyada martaba wala uske najdik wah hai jiska fitna bada hota hai.nnUnme ek Aakar kahta hai main ne, yah kiya. Iblis kahta hai tune kuch nahi kiya dusra Aata hai Aur kahta hai main ne mard aur Aurat me judai daali di.nnUse Apne karib kar leta hai Aur kehta hai haan tu hai.nnBahar E Shari’At 8wa Hissa Safa 08nn??????????????nKhalifa e Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love