Tag Mannat

Tajiya par mannat manna kaisa hai?

Kya Farmate Hain Ulama E Deen Wa Muftiyaan E Shara Mateen Is Masle Mein Ke Zaid Ne Tajiya Par Jakar Ye Mannat Maani Ke Main Yaha Se Ek Khurma Liye Jata Hoo Dar Surat Kaam Pura Hone Ke Saal E…