Agar Koi Teacher Hai Aur Uske Students Sayyed Hai.

To Kya Wo Unhe Kuch Kam Ke Liye Bol Sakte Hai Aur Koi Galati Kare To Unhe Dant Ya Panish Kar Sakte Hai?nnANSWERnnAdab Malhooz Rakhe.nn??????????????n(Mufti) Maqsood Akhtar QadrinKhadim Ridawi Amjadi Dar Al-IftanBarkati Islamic Centre Mumbai.nn??????????????

Share your love