Ala Hazrat Salehin Ke Imam They. Unpar Par Salaam Padna Kaisa ?

Ek Shakhs Kahta Hai Ke Ala Hazrat Azim Ul Barkat Kon Hote Hai, Kaha Se Aaye Hai Jo Unpar Salam Padha Jaye Aur Mujahid E Millat Rehmatullah Allay Kaun Hai Aur Kaha Se Aye Hai Jo Ke Un Par Salam Pada Jaye.nnAur Kahta Hai Ke Aajkal Sunni Log Ek Nayi Dhum Macha Rakhe Hai Ke Subah Ko Salam Padte Hai, Jumuah Ke Baad, Eid Ke Baad Salam Padte Hai.nnKhud Mazkura Shakhs Masjid Me Salam Padte Waqt Kuch Na Kuch Kam Ke Bahane Fauran Masjid Se Bahar Chala Jata Hai.nnPhir Salam Khatam Hone Ke Baad Masjid Ke Andar Aa Jata Hai.nnIs Qism Ke Alfaz Kahne Wale Aur Is Qism Ka Mardud Aqeedah Rakhne Wale Ke Liye Shariat E Islamiyah Me Kya Hukm Hai.nnSharai Dalail Se Nawaze.nnn(Ala Hazrat Aur Mujjahid E Millat Ke Naam Azim Ul Barkat Aur Rehamtullah Allaysallam Maine Likha Hai, Us Shakhs Ki Zubaan Se Nahi Suna)nnJawab:nnUske Jumle Se Zahir Ho Raha Hai Ke Yeh Shakhs Ulma E Ahl Sunnat Wa Akabir E Ahle Sunnat Se Sakht Adawat Rakhta Hai.nnBalke Tamaam Ahle Sunnat Se Bugz Rakhta Hai.nnNiz Mutrshah Hota Hai Ke Uske Dil Me Huzur Aqdas ? Ki Azmat Nahi, Warna Durood O Salam Se Chidta Nahi, Usko Dhoom Machaane Se Tabir Nahi Karta.nnYeh Bhi Us Par Qarina Hai Ke Yeh Andar Andar Bad Mazhab Hai Aur Malum Hota Hai Ke Bohot Bada Jahil Hai.nnBalke Ajhal Hai.nnAltiyat Me Hai :nn?????? ????? ? ??? ???? ?????? ????????nnHum Par Salam Ho Aur ALLAH Azwajjal Ke Tamaam Naik Bando Par.nnYaqinan Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Quds Sira Sirf Saleh Hi Nahi They, Balke Imam They Aur Hai Aur Mujahhid E Millat Rehmatullah Allay Tamaam Salehin Nahi To Karodo Salehin Ke Imam They.nnIsliye Atiyat Ke Mutabiq Un Sab Par Salam Padha Jata Hai.nnWallahu Ta’la Allam.nnFatwa E Shareh Bukhari Jild 3 Safah 395nnPOSTED BY:-n????? ????????? ??????? ?

Share your love