Balo Me Black Colour Ke Alawa, Koi Dusra Colour Lagana Kaisa?

Jawab:nnKaale Rang Ke Ilawah Har Tarah Ke Rango Se Baal Daadhi Rang Sakte Hai.nnKaale Rang Se Baal O Dadhi Rangna Haraam Hai.nnHadees Shareef Mein Hai.nnSarkar E Aqdas ??? ???? ????? ???? ???? Irshad Farmate Hai.nnJo Siyaah Khizaab Kare Allah ????? Roz E Qiyaamat Uski Taraf Nazr E Rahmat Na Farmayegann(Fatawa Razviyyah Jild 9, Safah 31, Hissa 1)nnEk Aur Hadees Shareef Mein Hai.nnKe Jo Siyaah Khizaab Kare Qiyaamat Mein Allah ????? Uska Munh Siyaah (Kaala Karega)nn(Fatawa Razviyyah Jild 9 Safah 105 Hissa 2)nnAala Hazrat Azeemul Barakat Saiyyiduna Imam Ahmad Raza Fazil E Barailvi ??? ???? ????? ??? Irshad Farmate Hai.nnSiyaah Khizaab (Kaale Rang Se Rangna) Mutalaqan Haraam Hai.nnShahid E Adal Hai Aurat Ziyaadah Iski Muhtaaj Hai Ke Shauhar Ki Nigaah Mein Aaraasta Ho Jab Use Ye Umoor Tagauur E Khalqillah Ke Sabab Haraam O Mujib E La?nat Huye To Mard Par Badarja E Aula.nn(Fatawa Razviyyah Jild 9 Safah 192 Hissa 2)nnLihaza Kaale Rang Se Baal O Daadhi Rangna Mard Ko Jayez Nahi Aur Aurat Ko Bhi Kaale Rang Se Baal Rangna Jayez Nahi Aur Jis Mehendi Se Kaala Rang Chadhta Ho Woh Bhi Jayez Nahi.nnMujaahid Ke Liye Kaale Rang Ki Ijazat Hai.nnIski Poori Tafseel Fatawa Razviyyah Jild 9 Safah 30/31/32/33 Pe Mulahzah Kare.nnAur Aise Rang Se Bhi Bachein Jo Waza E Fussaaq O Fujjar Ho.nn????? ?????? ????nn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Dilshad Ahmad Qadri Razvi AmjadinKhadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love