Jo Shakhs Yeh Kahe Ki Farishta Koi Cheez Hi Nahi

Yaa Yeh Kahe Ki Farishta Neki Ki Kuwwat Ka Naam Hai.nnAisa Shakhs Kaisa Hai?nnJawab:nnAisa Shakhs Kafir Hai.

Share your love