Pakhana Ya Peshaab Karte Waqt Muh Kis Taraf Hona Chahiye?

ANSWERnnPakhana Ya Peshaab Karte Waqt Kiblaa Ki Taraf Muh Ya Pee? Karna Mana Hai.nnnHamaare Mulk Me Uttar Ya Dakshim Janib Muh Karna Chahiye.nnnAnware Shariat Hindi P34

Share your love