Tawaf Aur Sayee Mein Salam Karna

Salam Ka jawab dena Kaisa Hai.

Jawab:

Jaayez Hai.

Yah Baatein Tawaf wa sai dono mein Jaayez hai.

1) Salam Karna

2) Salaam Ka Jawab dena.

3) Haajat ke liye Kalam karna.

4) Fatwa puchna.

5) Fatwa dena.

6) Paani Peena.

7) Hamd wa Naat wa Mankabat ke Ashaar Aahista padhna Aur Sai mein khana bhi kha Sakte Hai.

Bahare shariat Hissa 06 Safa 64

Khalifa e Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love