Alam Tajiya Dekhne Ke Liye Nikalna Kaisa Hai?

Jawab: A’ala Hazrat Alaiyhi Rehma Farmate Hai:nnJo Kaam Na Jaayez Hai Usey Tamashe Ke Taur Par Dekhne Jana Bhi Gunah Hai.nnn????? ????? ?24 ????499nnMazeed Ek Maqam Par Irshad Farmate Hai:nnAlam Tajiye Mehandi Unki Mannat, Gasht Chadhawa, Dhol Tashe, Marsiye Matam Masnui Karbala Ko Jana Aurato’n Ka Tajiye Dekhne Ko Nikalna.nnYe Sab Baatein Haraam O Gunah O Najayez O Mana Hai.nnn????? ????? ???? ???? ?24 ?498

Share your love