Suna Hai 10 Muharram Ko Ghar Me Chulha Jalana, Roti Pakana, Jhadu Lagana Nahi Chahiye

Kya Ye Baat Durust Hai?nnJawab:nnA’ala Hazrat Farmate Hai:nnYe Baat Sog/Gham Hai Aur Sog Haraam Hai.nn(????? ????? ???? ????? ?24 ?488)nnTo Maloom Hua 10 Muharram Ashura Ke Roz Ghar Me Chulha Jala Kar Roti Saalan Waghaira Paka Bhi Sakte Hai, Kha Bhi Sakte Hai Aur Dusro Ko Khila Bhi Sakte Hai.nnNeez Ghar Ki Safai Bhi Kar Sakte Hai.nnJhadu Pochha Waghaira Bhi Laga Sakte Hai.nnHamara Islam 10 Muharram Ko In Kaamo Se Mana Nahi Karta.nnALLAH Ta’ala Ghalat Fehmiyo Se Tamaam Musalmasno Ko Bachayenn(Aameen)

Share your love