Huzur Gaus e Azam Ke walid ko jungi dost ka laqab kaise mila

Jawab:

Aap khaalisan Li waj’hillah Nafs kushi aur riyazat e Sharai mein apni misaal aap the.

Neki ke kaamo ke hukm karne aur buraai se rokne ke liye mard e diler the.

Is muaamle mein apni jaan tak ki parwaah nahi karte the.

Baaz ulama ne ye bhi farmaya hai ke aap hamesha apne nafs se jihaad kiya karte the aur baaz ne ye kaha ke aap jihaad fee sabeelillah ko zyada margoob rakhte the aur hamesha kalima e haq ki bulandi ke liye kuffar o mushrikeen se qitaal ke mutamanni rehte the.

Wajah kuch bhi ho itni baat to saabit hai ke Aap Arif Billah aur mard e momin e kamil the.

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love