Jhingha Khana Jayez Hai?

Jawab:

Huzoor Sadrushshariah Badruttariqah RadiAllahu Taala Anhu Irshad Farmate Hai.

Jhinge Ke Mutaliiq Ikhtilaf Hai Ke Ye Machhli Hai Ya Nahi.

Isi Bina Par Iski Hiilat O Hurmat Mein Bhi Ikhtilaf Hai.

Bazaahir Uski Soorat Machhli Ki Si Nahi Maloom Hoti.

Balkeh Ek Qism Ka Keeda Maloom Hota Hai.

Lihaza Is Se Bachna Hi Chahiye.

Bahar E Shariat Hissa 15 Safah 126 Halaal O Haraam Janwaro Ka Bayan

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmad Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love