Masjid Ke Imam Sahab Namaz Ke Waqt Jamat Shuru Hone Ke End Waqt Pe Aate Hai

Or Jamat Shuru Hone Ke Waqt Sunnat Padhte Hai.nnTo Kya Hukm Hoga Unpar.nnANSWERnnImam Ko Waqt Ki Pabandi Chahiye Taake Awam Waqt E Muqarrara Par Jamaat Ke Sath Namaz Ada Kar Sake Aur Apne Kaam Kaaj Me Lag Sake.nnnHaan Kabhi Kabhaar Kisi Wajah Se Takheer Ho To Is Par Awam Ko Ehteraaz Nahi Karna Chahiye.nnn??????????????nKhalifa E Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar QadrinKhadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love