Kya Aurat peer ban kar dusron ki bait kar sakti hai?

Jawab: Aurat peer bankar dusron ko bait nahin kar sakti. Rasoollullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya: hargiz wah qaum falaah nahi pa sakti jinhone kisi aurat ko waali banaya.

Sahih Bukhari, Volume 6, Page 8

Imam Aarif Billah Syyidi Abdul Wahhab Sharaani Rahmatullah Alaihi farmate hain.

Ahle kshf ne daayee ilallah ke liye mard hone ke shart hone par ijmaa kiya hai.

Meezanushshriyah, Volume 2, Page 189

Imam Ahle sunnat Mujaddid e Deeno Millat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullah Alaihi farmate hain.

Auliya e karaam ka ijmaa hai ki daaee ilallah ka mard hona zaroori hai.

Lihaza salfe saliheen se aaj tak koi aurat na peer bani na bai’at kiya.

Fatawa Razaviya, Volume 21, Page 494

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love