Alim Ki Tareef Kya Hai?

ANSWERnnAalim Ki Tareef Ye Hai Ke Aqaid Se Pure Taur Par Agaah Ho Aur Mustaqil Ho Aur Apni Zaruriyaat Ko Kitab Se Nikal Sake Begair Kisi Ki Madad Ke.nnMalfuzat E Aala Hazrat/Hissa:-01/Page No:-58nn

Share your love