Alim Ka Matlab Kya Hai?

Jawab:

Alim Ka matlab Ye Hai Ke Aqaid Se Pure Taur Par Agaah Ho Aur Mustaqil Ho Aur Apni Zaruriyaat Ko Kitab Se Nikal Sake Begair Kisi Ki Madad Ke.

Malfuzat E Aala Hazrat/Hissa:-01/Page No:-58

Share your love