Kya Jis Par Ghusl Farz Ho Wo Masjid Mein Nahi Ja Sakta

Jawab:

Jis Par Ghusl Farz Ho usse Masjid Ke Us Hissa Mein Jaana Haraam Hai, Ki Jo Daakhile Masjid Hai.

Yaani Namaz Ke Liye Banaya Gaya Hai Aur Wah Hissa Ki Jo Fanaye Masjid Hai.

Yaani Istinja Khaana, Ghusl Khaana Aur Wazu Gaah Wagairah To Us Jagah Jaane Mein Koi Harj Nahi.

Basharte Ki Unme Jaane Ka Raasta Daakhile Masjid Se Hokar Na Guzarta Ho.

Anware Shariat Hindi Page 41

Share your love