Qaza Namaz Ki Witr Ki Tesri Rakat Mein Surah Ke Baad

Allahummag Firli Ki Jagah Par Bhul Se Subhan Allah Padh Liye.

Namaz Ho Jayegi Ya Dohrani Hogi.

Akhir Mein Sajda E Sahw Bhi Kiya.

Jawab:

Mazkura Surat Mein Namaz Ho Jaayegi.

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love