Isha Namaz Ki Witr Ki Niyat Kis Tarah Ki Jaye?

Jawab:

Niyat Ki Maine Teen (3) Rakat Namaz Wajib Witr Ki ALLAH Taala Ke Liye Muh Mera Taraf Kaaba Shareef Ke Allahu Akbar!

Share your love