Dusri Rakat Me Pehli Waali Se Upar Ki Surat Padhi.

Yaani Pehli Me Qul Ya Ayyuha Kafiroon Aur Dusri Me Inna Aa Taina Kal Kausar Padhi.nnToh Kya Hukm Hai ?nnJawab:nnDusri Rakat Me Pehli Waali Se Upar Ki Surat, Ya Aayat Padhna Makrooh E Tehreemi Aur Gunaah Hai.nnMagar Bhool Kar Aisa Ho Toh Na Gunaah Hai Aur Na Sajda-E-Sahw!

Share your love