Chasht ki namaz kitni rakat hoti hai

Chasht Ki Namaz Mustahab Hai.

Chasht ki Namaz Kam Se Kam Doo (2) Aur Ziyaada Se Ziyaada Baarah (12) Rakate Hai.

Tirmizi Aur Ibn e Maaza Mein Hai Ki Huzoor Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ne Farmaya:

Jo Chasht Namaz Ki Doo (2) Rakaato Par Muhafazaat Karein Uske Gunaah Baksh Diye Jaayenge.

Agarche Samandar Ke Jhaag Ke Baraabar Ho.

Share your love