Sunnat-E-Muakkidah Aur Sunnat-E-Gair-Muakkidah Kin Waqt Ki Namazo Mein Adaa Hoti Hai

Jawab:

Sunnate Muakkidah Ye Hai.

Fajr Ki Farz Namaz Se Pahle 2 Rakat.

Zuhar Ki Farz Se Pahle 4 Rak?at Aur Zuhar Ki Farz Ke Baad 2 Rakat.

Magrib Ki Farz Ke Baad 2 Rakat.

Isha Ki Farz Ke Baad 2 Rakat.

Juma Ke Farz Se Pahle 4 Rakat Aur Juma Ki Farz Namaz Ke Baad 4 Rakat.

In Sunnato Ke Ilawah Waqti Namazo Mein Jo Mazeed Sunnatein Padhi Jaati Hain Woh Sunnat-E-Gair Muakkidah Hai.

Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah
Mufti Dilshad Ahmad Qadri Razvi Amjadi
Khadim Dar Al-Ifta Ridawi Amjadi

Share your love