Agar Koi Musalman Tajiya Banaye To Kitna Gunah Hai?

Jawab:nnAala Hazrat Farmate Hai:nnBiddat Ka Jo Gunah Hai Woh Hai, Gunah Ki Naap Tol Duniya Me Nahi.nn????? ????? 501?510

Share your love