Category Qurbani

Kisi Ne Puchha Ki Badjaanwar Suwwar Kyu Haraam Hai

Maine Keh Diya Ki Quran E Azeem Mein Haraam Kaha Gaya Isiliye Haraam Hai. Jawab: Bad Jaanwar Se Muraad Agar Suwwar Hai. To Be-Shak Quran Shareef Mein Kayi Jagaho Pe Suwwar Ka Haraam Hona Mazkoor Hai. Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah Mufti Dilshad…

Qurbani ka nisab

Qqurbani ka nisaburbani ka nisab?nnMASLAH:- Jo Shakhs 200 dirham (Saadhe 52 Taula Yani (612) Gram Chaandi ) Ya 20 Deenaar (Saadhe 7 Taulah Yani Saadhe 87 Gram Sona) Ka Maalik Ho Ya Haajat Ke Siwa Kisi Aisi Chiz Ka Maalik…

Hamare Ghar Me Qurbani Hoti Hai.

Lekin Qurbani Mein Mera Naam Nahi Hai. To Mai Baal, Nakhun Kat Sakta Hoon. Hazrat Rahnumayi farmaye. Jawab: Agar Qurbani Wajib Nahi Aur Na Qurbani Ho Rahi Hai. To Baal Wagaira Katarwaane Me Harj Nahi. Khalifa-E-Huzoor Tajushshariah Mufti Maqsood Akhtar…

JO SAAHIB E ISTETA’AT NA HO USKI QURBANI

JO SAAHIB E ISTETA’AT NA HO USKI QURBANI?nnHADEESnHazrat E Abdullah Bin Umar ??? ???? ????? ????? se riwayat hai ke RasoolAllah ??? ???? ????? ???? ???? ne farmaya mujhe yaum e azha ka hukm diya gaya us din ko khuda…