Hazrat kisi sunni ladke ka nikah kisi badmazhab se ho nahi sakta hai aur agar aisa ho to woh nikah nahi haraamkaari hai.

Arz ye hai ke agar koi ye kar raha ho aur uska baap ya rishtedaar card dene ya daawat dene aaye aur unko kisi ne mubaarak keh diya ye jaante huwe ke to us mubaarak kehne waale par kya hukm hai ?nnAur agar kisi ne bekhayaali me Mubarakbaad de diya us par kya hukm hai?nnJawab:nnJaante hue Mubarak baad dena ye zina par Mubarak baad dena hua.nnAisa karne waale par tauba o tajdeed e iman laazim hai.nnAur be khayali me kisi ne kaha to wo bhi ehtiyaatan tauba o tajdeed e iman kare.nn??????????????nKhalifa-E-Huzoor TajushshariahnMufti Maqsood Akhtar Qadri Razvi Amjadi nKhadim Dar al-Ifta Ridawi Amjadin??????????????

Share your love