Category Masail

Qayamat Kise Kehte Hai?

Jawab: Qayamat Us Din Ko Kehte Hai. Jis Din Hazrat Israfil Alaihissalam Soor Fukenge. Soor Seeng Ke Shakl Ki Ek Cheez Hai. Jiski Aawaz Sunkar Sab Aadmi Aur Tamam Jaanwar Mar Jayenge. Zameen, Aasmaan, Chand, Suraj Aur Pahad Wagairah Duniya…

Kya kafir se sood le sakta hai?

Jawab: Sood lena dena haraam hai. Quran e majeed mein irshad hua ke Allah taala ne khareed o farokht ko halal farmaya aur sood ko haraam farmaya. Muslim sharif ki hadees hai ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne laanat farmayi…