Q&A

Muharram Ke Mahine Mein Red

Black & Green Colour Ke Kapde Pehnana Mana Hai To Wo Kapde Pehnana Kaisa Jo Printed Hai Jisme Flower, Geometrical Design Mein Red, Black, Green Colour Hai. Kahi Jyada Kahi Kam Hai. Jawab: Jis kapde ko dekh kar Kaha jaayein…

Masjid Mein Quran Shareef Zyada Hai

Ya Koi Or Cheez Hai, To Kya Dusri Masjid Mein Ya Madarse Mein De Sakte Hai? Jawab: Agar Jisne Lakar rakha uske baare mein ilm hai to use De diya jaayein taake wo Dosri Masjid mein Rakh de aur agar…

Zaid ke waha beti nahi Hai

To kya vah apne bhai ki beti Godh le sakte hain agar le sakte hain to kya koi Tarika hota Hai Bachpan hi se le le paper vagaira per signature karva kar le sakte hain kya shariyat Mein iski ijajat…

J𝚞𝚖𝚎 𝚔𝚒 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚣 𝚖𝚎in 𝙰𝚔𝚑𝚒𝚛 𝚔𝚒 𝚁𝚊𝚔𝚊𝚝 𝚖𝚒𝚕𝚒 𝚒𝚜 𝚜𝚞𝚛𝚊𝚝 𝚖𝚎in 𝚓𝚞𝚖𝚎 𝚔𝚒 𝚗𝚊𝚖𝚊𝚣 𝚔𝚊 𝚔𝚢𝚊 𝚑𝚞𝚚𝚖 𝚁𝚊𝚑𝚎𝚐𝚊

Jawab: Mazkoora shakhs imam ke salam pherne ke baad apni baqiya namaz mukammal kar le. To goya use jumuah ki Namaz mil gayi, magar khutba mein gair hazri ki waja se barkato se mahroom reh gaya. Khalifa e Huzoor Tajushshariah…